Tisztelt Érdeklődő!

Ezen az oldalon a FÖLDÖN, VÍZEN, LEVEGŐBEN történő szállítási tevékenységet végző gépjárművezető, hajóskapitány, matróz, légijármű vezető (légi utaskísérő), mozdonyvezető, forgalomirányító, valamint a gépjármű-karbantartási tevékenységet végzők egészségét, biztonságát veszélyeztető kockázati tényezőkre irányítja rá a figyelmet, mely szorosan kapcsolódik a

 

FÖLDÖN, VÍZEN, LEVEGŐBEN

MUNKABIZTONSÁG A SZÁLLÍTÁSI ÁGAZATBAN”

és a

FÖLDÖN, VÍZEN, LEVEGŐBEN

MUNKAEGÉSZSÉGÜGY A SZÁLLÍTÁSI ÁGAZATBAN”

című kiadványokhoz.

Online eszközeinkkel iránymutatást kívánunk adni arra vonatkozóan, hogy milyen szerteágazóan, aprólékosan kell valamennyi munkaeszközzel, munkakörülménnyel, technológiai folyamattal, emberi tényezővel kapcsolatosan a kockázatértékelést – mely MUNKABIZTONSÁGI és MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI SZAKTEVÉKENYSÉGNEK minősül – elvégezni.

Az online felmérőlapok kialakításánál az ágazati jellemzőket helyeztük előtérbe, nem azokat a követelményeket, feladatokat, amelyek valamennyi ágazatra egyaránt vonatkoznak. Teljeskörű és érdemi kockázatértékelés kizárólag a helyi sajátosságok figyelembe vételével készülhet, a munkavállalók, képviselőik és a vezetők bevonásával.

Az ismereteinek frissítését szolgáló egyszerű – vagy egyszerűnek tűnő – kérdésekre (vizsgálati szempontokra) „IGEN”, illetve „NEM” választ talál. Ön dönt, hogy a feltett kérdésre milyen választ ad.

A válaszra kattintva megtalálja – jogszabályra, szabványra, biztonsági szabályzatra hivatkozva – a „megoldást” (a vonatkozó legfontosabb előírásokat, melyek teljesítése elvárt a munkáltatótól), valamint azt, hogy szükséges-e intézkedést hozni, és ha igen, mit kell tennie a megfelelőség, valamint a veszélyek csökkentése érdekében. A felmérő kérdések többségéhez kiegészítő tájékoztatás is tartozik, az „IGEN” és „NEM” válaszok pontosabb értelmezéséhez.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a megjelenített jogszabályok, szabványok, biztonsági szabályzatok hatályukat tekintve a kézirat lezárásakori állapotot tükrözik!

Minden a munkabiztonsági, munkaegészségügyi feladat végrehajtásakor ellenőrizze az előírások naprakészségét!

 

Jogszabályok

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300093.TV

 

Szabványok:

http://www.mszt.hu/web/guest/ingyenes-szabvanylista

 

Online eszközeink alkalmazása során soha ne feledkezzen meg arról, hogy a helyi körülmények figyelembe vétele nélkülözhetetlen a kockázatok értékeléséhez.

A munkáltatók és a munkavállalók közös érdeke a munkahelyi biztonság, használja eredményesen online eszközeinket.

Rólunk

Az "Földön, vízen, levegőben" online kockázatfelmérő rendszerünk a "GINOP-5.3.4-16-2016-00015 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése a szállítási ágazatban" című projekt keretein belül készült.

Kitöltés

Kattintson az "Online felmérőlapok" menüpontra a kitöltési útmutatók és az adatlapok eléréshez.

Kapcsolat

http://szallitasbiztonsag.hu/